2018. március 23., péntek

A jancsikályháról


Jancsikályha

Szerencsepatkó ajtófélfán

Első lépés a patkó megtisztítása

Kedves bejárat-szerencsepatkóval

Ehhez hasonló az enyém is
Nemrég egy ismerősünk költöztetésekor kaptuk ajándékba ezt a gyönyörű öntöttvas jancsikályhát, amelynek a felújításába hamarosan belekezdek. Összegyűjtöttem egy pár rozsdás fémholmit (patkókat, virágtartót), s ezeket együttesen fogom rozsdamentesíteni, lecsiszolni, portalanítani, és átkenve megőrizni szépségüket még egy ideig. A patkók például átalakulnak szerencspatkóvá, és spirituális ajándéktárgyaink lesznek lószerető gyerekeknek, bohém felnőtteknek.
No de a poszt a jancsikályháról szól, így összegyűjtöttem róla egy kis történelmet, lássatok csudát:


Öntöttvas kályhákat már a XVI. századtól gyártottak Európa számos műhelyében. A különböző díszítőelemek valósággal burjánzottak a kályhákon. A díszítésen túl még feladatuk is volt, hiszen a kidomborodó, részletgazdag minták a felületnövelés célját is szolgálták, így a hő leadása sokkal nagyobb felületen volt megvalósítható. Minthogy e tárgyak egész évben a lakásban álltak, díszítésüknek összhangban kellett lenniük a szoba többi tárgyával.
Például gyönyörű áttört ajtóval vagy éppen karmos lábakkal látták el őket. A legegyszerűbb kályhák, a „jancsikályhák” viszont csupaszok, legfeljebb az öntöde neve van rajtuk. Ugyanakkor e háromlábú hengeres fűtőalkalmatosságokat mindig ellátták a méretükre utaló számozással.
Szépségükön kívül az öntöttvasból készült kályhák az ötletességükről is híresek voltak. Belső füstjáratukat úgy alakították ki, hogy azt jobbra-balra vezették, mígnem elérkezett a kéményhez. Meghosszabbítva így a füst útját, az tovább tartózkodhatott a kályhában, jobban lehűlhetett. Némelyik kályhában füstterelő lemezekkel kis fülkét alakítottak ki, s abban akár megmelegíthették a vacsorát. Olyan szobai kályha is akad közöttük, amelyiknek az alsó része (a kályhán belül) tűzhelyként működött, sütni, főzni lehetett benne. Ezért a főzőedények fölötti terelőlapon olyan ferde lyukat alakítottak ki, amelyen keresztül az erős huzat a kéménybe szippantotta az ételkészítéssel járó szagot, illetve a párát - gyakorlatilag szagelszívót alakítottak ki benne.
Tömegtermékről lévén szó, a választékról (méret, súly, fűthető légtérfogat stb.) a leendő vásárló mintaképgyűjtemény és árjegyzék alapján értesülhetett. A kályhákat többnyire vasúton szállították: az összsúlyuk nagy volt, ám több darabból készültek, s otthon még a háziasszony is össze tudta állítani őket. Az öntöttvas kályhákat úgy tisztították, hogy vixszel azaz liszt finomságú grafitporral, más nevén vasporral bekenték, majd száradás után fényesítették. Az ilyen fényesítés után a finom minták úgy csillogtak, mintha ezüstből volnának.
Forrás: innen

2018. március 18., vasárnap

Esterházy Pál honvéd ezredesről, március idusán


Ünnep után, és mert története településünkhöz és Pápához is kötődik - Gannán lett eltemetve.
Esterházy Pál (1805-1877) annak az Esterházy Miklósnak volt a középső fia, aki a gannai mauzóleumot építtette.
A szabadságharc alatt őrnagy volt, 1848 júniusától a Komárom megyei nemzetőrség parancsnoka. Sokat küzdött azért,  hogy a nemzetőröknek megfelelő fegyverzetük legyen, és jó katonai kiképzésben részesüljenek. 1848 októberében részt vett a schwechati ütközetben. A csata után kérte áttételét a honvédségbe, ahol a 18. honvédzászlóalj parancsnoka lett, majd zászlóaljával visszatért Komáromba. 1849. február 8-án a várőrség egy kitörést kísérelt meg Érsekújvár irányában. A fő hadoszlop parancsnoka Esterházy Pál volt. Ekkor már alezredesi címet viselt. A Pápai Lapokban megjelent nekrológja szerint Guyon Richárd tábornok maga tűzte mellére a Magyar Katonai Érdemrend III. fokozatát azzal a kijelentéssel, hogy ilyen hőst kitüntetni nagy kitüntetés.
Harcolt a június 20-21-i   komáromi várőrség által vívott nyárasdi csatában. A várbeli összes törzstisztek közül egyedül Kosztolányi Mór, Thaly Zsigmond és gróf Esterházy Pál nem szavazták meg a vár feladását. Ugyanakkor tagja lett annak a küldöttségnek, amely a megadási feltételeket vitte Herkálypusztára az ellenséghez. Haynau kénytelen volt beleegyezni abba, hogy a várőrség szabadon elhagyhassa a várat.
Mialatt a tárgyalások folytak, parancsot adott tatai gazdatisztjének, hogy a megtorlás elől menekülő bármilyen rendű, rangú embernek adjon segtséget, szállást, útravalót. Jókai ezt a témát fel is dolgozta A mi lengyelünk c. regényében.
Esterházy Pál a komáromi egyezmény után külföldre távozott, először Párizsban, majd Londonban élt. ahol rövid ideig az emigráció élén álló comité elnöke volt.
1853-ban tért haza., ahol örökösödés által övé lett Devecser, majd később a pápai uradalom is. Gazdaságát irányítva mentette az üldözött hazafiakat, segítette volt honvédbajtársait.
Megnősült, 1855 november 21-én Salzburgban feleségül vette zólyomi gróf Esterházy Ilonát, akitől 6 gyermeke született.
1861-ben az országgyűlési választások idején a katolikusok nagy megrökönyödésére fellépett a pápai katolikus jelölt, Szabó Imre felsőiszkázi plébános ellen, mondván: " Pápán az intelligencia protestáns, tehát protestáns követnek kell lennie." Azonban mégis a katolikus párt győzött, ám a protestáns Nagy Ignác megválasztását az ugodi kerületben sikerült elérnie.
A kiegyezés után Esterházy Pált választották meg a pápai kerület országgyűlési képviselőjévé, és a megyei szabadelvű párt elnökévé. A parlamentben idős kora ellenére a legaktívabb tagok közé tartozott, nagy hatást váltott ki a honvéd menház ügyében tartott felszólalása.
Ő volt a pápai lövészegylet megalapítója, a pápai úri kaszinó védnöke.
Jótékonykodásáról is híres volt: borsosgyőri gyárából százezer téglát ajánlott fel a pápai zsinagóga felépítéséhez. Felesége Bocsor Istvánnéval együtt a Pápai Jótékony Nőegylet elnöke volt. Az egylet feladata: "A Pápán található elhagyatott gyermekek ellátásról és neveléséről gondoskodni, segélyezni a másunnan nem segélyezett szűkölködőket, betegeket és más nyomorban levőket..." A nőegylet pártfogója Esterházy Pál volt.
1877. július 20-án a tiroli Levicóban hunyt el.
Koporsóját a pápai vasútállomásról tízezer ember kísérte a plébániatemplomba. Gannán temették el. Ravatalát koszorúval tisztelte meg és temetésén is megjelent gróf Batthyány Lajosné. Példamutató életére ráillenek fiának Esterházy Móricnak szavai: "Igaz hazafinak, ha édes hazának szolgálatára felhívatik, e kötelesség alól bármily ürügy alatt kibúvni soha nem szabad!" Esterházy Pál beteljesítette dinasztiaalapító ősének, Esterházy Miklós nádornak (1583-1645) felhívását is: "Nem magunknak születünk."

A szemelvényeket Stankovics Marianna: A gannai Esterházy-mauzóleum című kiadványából gyűjtöttem.

2018. március 10., szombat

Vidéki underground

Télbúcsúztató-tavaszváró örömködés falubelijeinknél. A böjtöt elfújta a böjti szél, a búfelejtéshez kecskepörkölt dukált, és hát nem volt kiszebáb égetés sem, viszont megemlegettük, mint ősi hagyományt, csak hogy ki ne vesszen a közös tudatból.
A helyiség avatóján szép számmal jelentek meg a meghívottak, Feri bácsi is itt volt, mint ötletgazda.
Sok-sok tartalmas beszélgetést, csoportlátogatást, kolbász és disznóságkóstolót  kívánunk a tulajnak! Tegye országszerte ismertté a gannai töltelékárut!
2018. március 9., péntek

Három a kislány - és Csubakka

Több mint tíz éve üzemelünk vendégházként, sok mindent láttunk és tapasztaltunk már vendéggel és vendéglátással kapcsolatban. Kutyásokkal is. Azonban mindig van új a nap alatt, nincs két egyforma eset, történet. És épp ez a szép ebben a vendéglátással-vidéki élettel -állattartással megtűzdelt történetünkben , ami már-már könyvért kiált, ha volna aki egységbe szedné azt a rengeteg emberi-állati történetet, ami már házunk táján megesett. Lehet itt 21. századi marketing, próbálhatsz Te itt követni trendet, az élet akkor is felülírja ezeket. Akkor vagy trendi, ha rugalmas vagy, és alkalmazkodsz az épp felmerülő történethez.
Évek alatt kialakítottad a foglalási rendszered, a lemondási feltételeket stb. Mégis előfordulhat, hogy egy érdeklődőd nem fizet előfoglalást, hanem az érkezés előtti napon jelzi, hogy jönne, ha még lehet. És ha lehet, akkor jön is. Nem tudhatod, hogy az előre jelzett 5 éjszakát letölti-e, mert épp betegeskedik a gyermekek közül az egyik, így minden képlékeny és tőle függ. Rugalmas itt minden, a szülő is, hisz mindettől függetlenül eljön, mert pihenni akar, de ott van a "három a kislány", akik közül az egyik épp nem túl egészséges.
Mivel segíthettünk házigazdaként? Kamillatea, fenyőrügy-inhalálás, kandallóbekészítés, öregkutya-simi, szülőknek némi házipálesz a márciusi télben, és egy jó adag beszélgetés életünkről és ami épp felmerül. Program ajánlás, mauzóleum,  turista jelvény beszerzési lehetőség, falu- és sajáttörténet-mesélés. Ja, a WiFi tényleg minőségen aluli, a hiánypótlás épp folyamatban van, a házipálesz ezt is segíti megemészteni. Rájövünk közösen, hogy a beszélgetésnél, az emberi kapcsolatoknál többet az internet úgysem tud nyújtani. A gyerekek a lovak, kutyák, macskák körüli tevékenységben felejtik a net hiányát, és ÉLVEZIK! Hó van és hideg, pedig már a márciusi kikeletet kellene élveznünk, a pitypalattyot halljuk is a levegőben madarainknál, de idelenn a földön még a fehérség és a fagyott föld miatt van némi didergés és egyhangúság-monotonitás, de talán lélekben már felkészültünk a tavaszi robbanásra, erről jótorkú kakasaink is gondoskodnak, a tojók is felülmúlják tojáshozamban a téli megcsappant termést, szóval minden az életet élteti, és vágyakozva-várakozva örvendezünk vendégeinkkel-kutyákkal-macskákkal-lovakkal- háziszárnyasokkal az új élet, a tavasz jövetelének, bár még minden a telet mutatja.
Szerettem-szerettük ezt a téli-tavaszi, felemás hetet-hétvégét.
Négylábú vendégünk - Csubakka - Csücsök, aki már nagyon öreg...


2018. március 2., péntek

A Waldorf saláta története

Rég írtam gasztrobejegyzést, új ételt házunk tájáról. A mostani sem éppen vidéki étel, pláne nem magyarhonból. Azonban változik a világ, és benne a vendég, és a vendég által követett ételtrend. A hozzánk érkezők közt is bőven van olyan, aki önellátást választ,  de akad, aki a helyi specialitást keresi, és olyan is, aki a nemzetközi trendet követve az egészségesnek kikiáltott ételeket szeretné az étlapján. Így, ha nálunk keresgélnek az itt tartózkodás idejére menüt, képben kell lennünk ebben is. Viszont ezen nem görcsölünk, hisz nekünk is megvan az életmódunk-élettempónk, kajálási szokásunk, viszont érdeklődés esetén bevállalunk tőlünk szokatlan, néha ismeretlen főzést-készítést is, erről a vendég mindenképpen tud. Alapvetésünk, hogy nálunk a helyben megtermelt husiételeket keressék (nyúl-, kacsa-, liba-, tyúk), minden más alapanyag beszerzése a piacról történik.
Nos, mit is kell tudni a Waldorf salátáról, ami persze húsmentes, de nemzetközi hírnévnek örvend?
A saláta nem túl régi étek, megalkotója a new yorki Waldorf Astoria Hotel főpincére, Oscar Tschirky volt. Orosz származású szakember a konyhában, neki köszönhetjük az Ezersziget öntetet, és a tojást Benedict módra - erről majd később.
Fő alapanyaga az alma és a zeller, az eredeti receptből még hiányzott a dió, ez az 1920-as években került bele. Maga a saláta ugyan az elitnek készült, azonban gyorsan az ország kedvence lett, az amerikai otthonokban házilag, frissen készült majonézzel.
A neves new yorki hotelbe sok turista a mai napig szinte kizárólag ezért a fogásért látogat el.
A Waldorf saláta annyira ikonikus fogássá vált, hogy műalkotásokban is megjelent, például Cole Porter amerikai zeneszerző-énekes egyik dalában, Fred Astaire tánclépéseivel, Mahatma Gandhival említették együtt. Legismertebb megjelenése a brit Waczak szálló komédiasorozatban volt, ahol a Monty Python csoportból ismert John Cleese nem sok sikerrel próbálja szervírozni amerikai vendégeinek.
Alaprecept 4 személyre:
Pirított dió ( fél csésze durvára vágott dió + 1 db tojásfehérje + 1 ek. fűszerkeverék( paprika, édesköménymag, őrölt koriander) + 1 csésze cukor
Öntet: 1 csésze joghurt + 2 ek. majonéz + fehérbors
Saláta:  2 db ropogós alma, 2 ág szárzeller, 1 db citrom + salátalevelek, néhány nagyobb szőlőszem
Mi is elkészítettük egyszer, íme:
A posztot pedig itt olvashatjátok!

(Az okosságokat a Mindmegette családi receptmagazin eheti számából mazsoláztam)Majonézes gévagomba-körtesaláta csilivel

Nincsenek magvas gondolataim, megyünk bele a nyárba, lassulunk, fáradunk. Kettészeljük a napot pihenőkkel, mert annyi a teendő, e...

Népszerű bejegyzések