Idén kétszáz éves a gannai Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom


Idén érkezett elkészültének kétszáz esztendős jubileumához a gannai Szent Kereszt Felmagasztalása-plébániatemplom. A nagy múltú épület amellett, hogy plébániatemplomként szolgál a helyiek számára, több mint félszáz Esterházynak is nyughelyet biztosít.
Petrik Iván pápai főlevéltárostól megtudtuk, az Esterházy család tatai uradalmi levéltárában található egy költségkimutatás a gannai Szent Kereszt Felmagasztalása-plébániatemplom és az Esterházy-sírbolt építéséről. Ebből jól követhető az építkezés menete, mely 1812-ben az előkészítési munkákkal indult, majd 1813-ban következett a kivitelezés megkezdése. A munkákat Charles Moreau francia építész tervei alapján végezték Josef Czehmaister és Franz-Josef Engel építőmesterek segítségével, valamint Josef Klieber szobrász közreműködésével.
A felső templomteret 1816-ban szentelték fel, tehát ekkor már állt az épület, és a kupola is elkészült – folytatja Petrik Iván. Ettől kezdve itt tartották a miséket, igaz, ekkor még egy ideiglenes faoltár állt a templomban. A ma is látható márványoltárt csak évekkel később, 1821-ben helyezték el itt.

Ismertek a ceremónia részletei

Az altemplom felszentelése 1818-ban történt meg, lényegében ekkor fejeződött be az építkezés. Ismertek a ceremónia részletei is: Matarényi Gábor pápai főesperes, csóti plébános szentelte fel az épületet, mellette pedig jelen voltak a környékbeli plébánosok, a pápai Esterházy-uradalom vezető tisztségviselői, a pápai huszárezred tisztjei. Nagygannáról 225 lakos, Kisgannáról pedig 90 lakos látogatott el a jeles eseményre, a grófi család azonban nem volt jelen. Petrik Iván hozzátette, ismeretes az is, hogy a későbbi években, 1818 és 1822 között további utómunkálatokat végeztek a templomnál, többek között díszítést és tereprendezést.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Gannán kapott helyet a templom. A főlevéltáros szerint azért, mert az építtető család nem más volt, mint az Esterházyak ifjabb fraknói grófi ága, akiknek Pápa, Ugod és Devecser régiójában, Tatán, Cseklészen, illetve Mezőlakon voltak uradalmaik. Olyan helyet kerestek e birtokok valamelyikén, ahol egyrészt egyébként is építkezésre kerülne sor, másrészt pedig valamelyik uradalmi központjukhoz, azaz kastélyukhoz is közel esik. Így merült fel a devecseri plébániatemplom felújításának lehetősége, de a helyszín felmérése után elvetették ezt az ötletet, hiszen itt eleve alkalmazkodni kellett volna a már meglévő épülethez.
Ezt követően merült fel Ganna lehetséges helyszínként.

Korábban fatemplom állt a faluban

A település adottságai kedvezőnek bizonyultak, hiszen közel esett a pápai kastélyhoz, az új plébániatemplom építése pedig már a 18. század vége óta aktuális volt itt. – 1793-ból maradt fenn az első ismert kérvény, amelyben a gannai plébános új plébániatemplom építését kéri. Korábban fatemplom állt a faluban, ehelyett kellett egy szilárd szerkezetű templomot építeni. Ganna mellett szólt az is, hogy itt nem felújításról, hanem egy teljesen új templom építéséről volt szó, hiszen a korábbi fatemplomot elbontották. Nem kellett tehát alkalmazkodni egy már álló épülethez, azaz maradéktalanul megvalósíthatták az építtető és a tervező elképzeléseit – hangsúlyozta Petrik Iván.
A pápai főlevéltáros a templom különlegességeire is felhívta a figyelmet. A gannai Szent Kereszt Felmagasztalása-plébániatemplom építészeti előképe a római Pantheon. Nem annak kicsinyített mása, de a hangsúlyos kupolaszerkezet, a kupola belső díszítőfestése – ami a Pantheon kupolájának a belső díszítését idézi – bizonyítja, hogy van köze egymáshoz a két épületnek. További érdekesség a kettős funkció, hiszen az épület plébániatemplom és családi temetkezőhely is egyben.

Petrik Iván kiemelte, Európában egyedülállónak számít az altemplom kerek oltárára helyezett kettős korpuszú kereszt is. Így két irányba lehet misézni egyszerre: az élőkért és a halottakért. Emellett 1863-ban IX. Pius pápától a templom mindkét oltára kiváltságot kapott: mindazok, akiknek a lelki üdvéért misét mondtak ezeknél az oltároknál, teljes bűnbocsánatban részesültek.

Kiemelt jelentőséggel bír

Nagy Ottótól, Ganna polgármesterétől megtudtuk: a plébániatemplom – vagy ahogy sokan emlegetik, az Esterházy-mauzóleum – kiemelt jelentőséggel bír a településen, mindemellett pedig az Esterházy család több mint félszáz tagjának biztosít nyughelyet az altemplom kriptája.
Tavaly pályázati támogatás útján megújult a templomba vezető külső feljáró egyik oldala. A rekonstrukcióra 4,4 millió forintot nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától a helyi katolikus egyházközség. Az épület kétszáz éves voltát tekintetbe véve azonban bőven lenne még tennivaló.
A cikk a veol. október 18-i számában jelent meg.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Holle anyó megrázta dunyháját

Füstölt nyúlcomb

A "tökéletes kekszrecept" faragott kekszmintázóhoz